Управляващите дружества в Европа разполагат с активи за рекордните 19 трлн. евро

2014 г. се оказва рекордна за управляващите дружества (УД) в Европа. Размерът на активите, които управляват, растат за трета поредна година и достигат 19 трлн. евро. Това се равнява на 124% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Стария континент, показват данни на Асоциацията на европейските фондове и управляващи дружества (EFAMA).

Активите, управлявани от инвестиционните компании, се повишават с 15% през миналата година след ръста от 9% през 2013 г. Прирастът се дължи на силното представяне на финансовите пазари по целия свят, гласи Осмия годишен доклад на EFAMA за дейността на УД. Както е видно от графиката, през 2014 г. обемът на активите вече е с близо три четвърти повече от този, отчетен през кризисната 2008 г.

Институционалните клиенти са най-голямата категория клиенти на европейската индустрия за управление на активи, съставлявайки 74% от общия обем на управлявани активи на Стария континент при 69% през 2013 г. Делът на застрахователните компании и пенсионни фондове е 39% и 33%, съответно.

Според EFAMA четири са факторите, които увеличават инвеститорското доверие – преследването на печалби от инвестициите в средата на ниски лихвени проценти, привлекателността на инвестиционните фондове, що се касае до защитата на инвеститорите, голямото разнообразие от инвестиционни стратегии и рискови профили, обвързани с възвръщаемостта, както и подкрепата, която оказва паричната политика на централните банки.

В резултат на това през 2014 г. търсенето на инвестиционни фондове скочи до 634 млрд. евро. Същевременно, нетните активи на фондовете, инвестиращи в акции, сe повишиха с 14%, а на тези, влагащи в облигации – с 18 на сто.

Данните на EFAMA сочат, че професионално управляваните активи в Европа остават концентрирани в малко на брой финансови центрове в големи държави. Великобритания остава най-големият пазар за управление на активи в Европа, следван от Франция, Германия и Италия.

Към края на 2013 г. четирите страни формират 72 на сто от пазара. Това се дължи на многобройното население, високия БВП и големите спестявания. Например, делът на управляваните активи на Острова възлиза на 302% от БВП, изчислява Асоциацията.

Към края на 2013 г. глобалната индустрия за управление на активи държи 50 трлн. евро. По данни на McKinsey индустрията формира близо една четвърт от общия обем на финансовите активи в света.

Европейският е вторият най-голям пазар за управление на активи след САЩ. УД на Стария континент управляват една трета от всички активи. 23 трлн. евро управляват щатските дружества, което е 46% от световния пазар. Следват Япония и Астралия.

В България размерът на активите, управлявани от компаниите, възлиза на 370 млн. евро при 3,1 млрд. евро в Румъния, сочат данните на EFAMA за 2013 г. Характерното за двата пазара е, че са единствените в Европа, в които инвестиционните фондове обслужват както дребните, така и институционалните инвеститори, т.е. няма фондове, които да управляват средствата само на институционални или по-заможни клиенти по тяхна преценка (т.нар. discretionary mandate).

Разбивка по страни показва, че са налице редица различия по отношение на фокуса върху клиентите – институционални или дребни инвеститори. Като цяло в Европа доминира търсенето от страна на институционалните клиенти, измежду които са застрахователните дружества и пенсионните компании. Най-видна е тенденцията във Франция и Великобритания – двете държави с най-голям обем на управляваните активи в Европа.

Според EFAMA това е така, поради способността на двете страни да привличат и управляват активи от името на пенсионните фондове (във Великобритания) и застрахователите (във Франция).

В България делът на институционалните клиенти е само 24% при 18% за Румъния и 16% за Турция. Това означава, че делът на дребните инвеститори у нас е по-висок. Към края на 2013 г. той е 76% при 82% за Румъния и 84% за Турция.

В България най-големите институционални клиенти са пенсионните фондове с дял от 49%, следвани от застрахователите с 8 на сто и банките с 5%. 26% е делът на другите институционални инвеститори от ранга на големи корпорации и фондации.

Само в Гърция делът на пенсионните фондове е по-голям – 56%. На трето и четвърто място са Великобритания и Турция, чиито фондове заемат дял от 46% и 41%, съответно от всички институционални клиенти.

Близо от половината от клиентите в Италия, Португалия, Франция и Унгария са застрахователните компании. Като цяло банките заемат малък дял, но най-висок е той в Туция – 31%, следвана от Румъния (19%), Австрия (15%) и Германия (13%).

През 2013 г. активите на УД у нас са разпределени, както следва – 24% в акции, 17% в облигации, 52% в парични средства (или на паричния пазар) и 6% в други активи.

Делът на вложенията на българските УД на паричния пазар е най-висок спрямо страните, обхванати от изследването на EFAMA. Унгария е на второ място с дял от 47%, а средно за Европа цифрата е само 8 на сто. Във Великобритания пък е най-висок делът на инвестициите в акции – цели 46%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *