Фасилити пазарът в България ще нараства с двуцифрен темп

Какво представлява фасилити мениджмънтът, как е застъпен той у нас и на колко се оценява българският пазар?С тези въпроси се обърнахме към г-жа Бистра Иванова, изпълнителен директор на Facility Optimum Bulgaria: Г-жо Иванова, бихте ли обяснили какво е фасилити мениджмънт? Фасилити мениджмънтът обхваща всички поддържащи дейности и процеси в една организация – от почистването, безопасността, сградните инсталации и телекомуникациите до енергийната ефективност, паркинг системите, пожарната безопасност и др. Фасилити мениджмънтът е този, който се грижи за осигуряването на здравословна и комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда. Фасилити мениджмънтът включва всички онези съпътстващи процеси и дейности, които компаниите могат да възложат на компании като нашата и да се концентрират върху същността на бизнеса си. Ето защо фасилити дейностите често оказват значително влияние върху финансовите резултати на компаниите. Г-жо Иванова, на колко се оценява пазарът на фасилити мениджмънт в Европа и в България? По последните данни на общия обем на Европейската Фасилити мениджмънт Асоциация, този пазар на Стария континент се изчислява на приблизително 655 милиарда евро. От тях 331 милиарда са за вътрешни услуги, а 324 милиарда са за външни услуги (аутсорсинг). На около 422 милиарда (над 64% от общия пазар) се оценява пазарът на водещите 5 страни в Европа – Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. От тях приблизително 232 милиарда или 55% са за външни услуги (аутсорсинг). Фасилити бизнесът в тези страни представлява около 5% от общия им брутен вътрешен продукт. В България пазарът се оценява на приблизително 1.13 милиарда евро, от които около 64% са за вътрешни услуги и 36% са за услуги на аутсорсинг. След седмица у нас ще се проведе конференция, засягаща Фасилити мениджмънта. Какви ще се основните въпроси, които ще се обсъждат? Конференцията има за цел да събере експерти, мениджъри и представители на отговорни институции от България и Европа, които със своите знания и опит съдействат за оптимизирането на разходите в сградния фонд и за създаването на по-добра и мотивираща работна среда. Основните акценти на двудневния форум са развитието на фасилити мениджмънта в България и Европа, устойчивото и екологично управление на сградния фонд, здравословното и продуктивно работно място, значението на дизайна и проектирането на сградата за нейната ефективност. Обект на дебатите ще бъдат и зелените сгради, ролята на фасилити бизнеса в цялостното управление на организациите и възможностите да се спестят средства, административни разходи и време в използването на интегрирана услуга. В какви граници излиза поддръжката на една жилищна сграда, изчислена на броя на апартаментите? Това е изключително интересен въпрос, на който обаче е трудно да се отговори еднозначно. Цената за поддръжката на една сграда зависи от различни фактори като например типа и възрастта на сградата, видовете и състоянието на съоръженията в нея, видовете услуги, които се предоставят или които клиентите желаят да ползват, както и от обхвата и честотата на извършване на всяка една услуга. Няма как да се определи цена в граници. Много често ми се е случвало да чуя от обитателите в една сграда, че поддръжката включва само почистване, охрана и евентуално поддръжката на зелената площ пред сградата. Но поддръжката на една сграда далеч не е само това. Тя включа и грижа за безопасността и всички инсталации в сградата, както и редица дейности, пряко влияещи върху потреблението на енергия. Затова и всяка цена е строго индивидуална за всяка сграда. Как виждате бизнесът в България след години и какви са основните проблеми пред него? Компаниите в България тепърва ще осъзнават ползите от това да доверят управлението и поддръжката на своите сгради на специализирани фасилити компании. Би следвало да отчетем 2 важни фактора – развитието на този бранш в Европа и фактът, че ние сме в началото на развитието на този пазар. В този смисъл може да се каже, че професионалната цялостна поддръжка на сградния фонд ще се превръща във все по-значим фактор в цялостното управление на всяка една компания. Ще добавя и още нещо много важно, а именно, че в жизнения цикъл на една сграда разходите по експлоатация са 76%, а разходите за строителство – 20%. Този факт определя най-точно необходимостта от професионални фасилити услуги. По последни проучвания над 50% от фасилити услугите в развитите страни в Европа са на аутсорсинг, докато в развиващите се страни, в които попада и България, този процент е приблизително 32.5%. За периода 2005 – 2008 г. увеличението на фасилити дейностите на аутсорсинг в Европа е с над 12% процента за развиващите се и 7% за развитите страни. Отчитайки тези данни, нашите прогнози са, че тенденцията повече услуги да се извършват на аутсорсинг, ще са запази и пазарът в България ще продължи да нараства с двуцифрен темп пред следващите няколко години. Какви пропуски има в нормативната база? В Европа съществуват норми за фасилити мениджмънт, които в България все още липсват. Надявам се, че ще успеем чрез Българската фасилити мениджмънт Асоциация да внесем и утвърдим такива норми и у нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *