Фондовете на „Експат“ ще запишат акции на „Меком“

Взаимните фондове, които се управляват от „Експат Асет Мениджмънт“ ще запишат акции от увеличението на капитала на „Меком“ АД. Това каза при представянето на новата емисия Николай Василев, управляващ партньор във финансовата компания „Експат Капитал“ АД, която е 100% собственик на капитала на управляващото дружество. Никога няма да предложим на инвеститорите компания, която смятаме, че не е подходяща, каза Николай Василев. По думите му в зависимост от профила на управляваните фондове, те ще се включат в подписката. „Експат“ е консултант на месопреработвателя по предлагането на новите акции. Тук сме, защото вярваме на емитента, като параметрите на новата емисия са много добри, твърди Николай Василев.
Силистренският месопреработвател ще предложи на инвеститорите 14 000 995 привилегировани акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. Книжата гарантират 12% годишен дивидент. За всяка съществуваща към момента обикновена акция на „Меком“ ще бъде издадено едно право, като срещу 4 права инвеститорите могат да запишат една привилегирована акция. Новите книжа могат да се конвертират в обикновени във всеки момент, или задължително 5 години след издаването им. В момента се работи по проспекта, като до 1 месец той ще бъде внесен в КФН, каза Евелина Анева от „БенчМарк Финанс“, което е посредник по емисията. По думите й таргет групата, която се търси са инвеститори с по-умерена търпимост към риск и такива, които очакват ръст на акциите.

Ако се погледнат коефициентите цена/печалба на „Меком“ и средно за пазара се вижда, че „Меком“ е три пъти по-евтина, твърди Николай Василев. Мажоритарният собственик на предприятието Стефан Райчев, обясни, че набраните средства от капиталовия пазар ще са самоучастието на „Меком“ в изграждането на модерен свинекомплекс. Участието на „Меком“ в проекта е 20%, добави Райчев. Стойността на проекта е 17.2 млн. EUR, а срокът на завършване е 2011 г. Останалите средства са на съдружника на „Меком“ – датски инвестиционен фонд, каза собственикът на силистренското предприятие. По думите на Стефан Райчев инвестицията е гарантирана чрез държавна банкова гаранция на Danske Bank от правителството на Дания.
Малко преди затварянето на днешната сесия книжата на „Меком“ се повишиха с 1.86% до 82 ст. за акция.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *