Хващат по 52 хил. лв. на данъчна ревизия

Общо 1 438 155 846 лв. допълнително задължения на фирми и граждани са установили ревизорите от цялата страна през 2008 г. , съобщи НАП. Сумата приблизително е равна на общите постъпления от данък върху доходите на физическите лица по трудови правоотношения през миналата година. Допълнително установените задължения с ревизионни актове през 2008 г. са с 6,84% повече спрямо 2007 г., допълват от институцията.
Най-голям относителен дял на допълнително установените задължения се пада на тези по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (68,95%). На второ място са разкритията по Закона за корпоративното подоходно облагане – 18,51%. Установените допълнителни задължения по ЗДДС като абсолютен размер са най-големи в София град – 451 854 179 лв.; Варна – 101 097 111 лв. и Бургас – 58 737 167 лв.

Най-висок ръст (над 90%) има в допълнително установените задължения за задължителни осигурителни вноски, които от 47 млн. лв. през 2007 г. са се увеличили на 90 млн. лв. през 2008г.

Средният размер на допълнително установените задължения от 1 ревизия за 2008 г. е 52 460 лв. , докато през 2007 този показател е бил 60 858 лв., а през 2006 – 46 913 лв.

През 2008 г. един ревизор от НАП е издал средно по 8 броя ревизионни акта, като е този брой за София-град – 14,5 бр. и по около 11 в София област, Велико Търново и Разград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *