Централен депозитар с нова платформа за емитенти

Тя ще заработи на 25 февруари, а част от функционалностите й бяха представени вчера  на семинар в хотел Шератон, съобщи Дарик. Изпълнителният директор на депозитара Васил Големански не уточни сумата, която е инвестирана в програмния продукт, който бъдещият нов собственик ще получи. Големански подчерта, че това няма да се отрази върху таксите за емитентите и остатналите клиенти на институцията. Освен изработването на интернет платформата, в депозитаря са пред финализиране и на новия правилник за дейността на институцията, от който се очаква да изчисти проблемите в досегашната нормативна уредба. Така например в момента няма утвърдена практика по линия на емисиите ценни книжа, които са под запор или са отдадени като залог. При необходимостта от извършване на корпоративни действия като изплащане на дивидент, сплит на акции или понижаване на капитала, тези обстоятелства възпират извършването на процедурите и се налага вземането на решение, което не е от компетенциите на депозитаря. Едно от предложенията за справяне с проблема е да се даде срок, в който кредиторите, по чието настояване е наложен запорът върху дадените ценни книжа, да изразят становището си по подготвяната процедура (изплащане на дивиденти, сплит, понижение на капитала). Ако след изтичането на този срок отговор не е бил получен, депозитарят ще приеме това за мълчаливо съгласие и ще се пристъпи към изпълнение на корпоративното събитие. Участници в семинара възразиха, че има ситуации, в които тази практика не би била удачна. Така например ако дадено дружество има да изплати 1 лв. дивидент и от кредитора се очаква да изпрати уведомление дали е съгласен или не, то той не би си направил труда да направи пощенски разходи, равни или надхвърлящи тази сума. Друг проблем, който участниците на форума представиха пред ръководството на депозитаря, е свързан със закъсненията при сетълмента на сделките. В държавите, с чиито стандарти България се опитва да се изравни, при закъснение на сетълмента инвеститора е автоматично компенсиран като му се гарантира изплащането на дивидент или лихвено плащане по закупените ценни книжа. У нас това не е гарантирано, но по думите на Васил Големански се работи и в тази насока.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *