Чиновниците захапаха 1100 лв. средна заплата

Това се посочва в доклад за състоянието на администрацията през 2011 г., публикуван от Министерски съвет.
Най-високо е средното възнаграждение на заетите в административните структури, отчитащи се пред Народното събрание – 1 107,13 лв. спрямо 1 088,65 лв. за 2010 г., 996,62 лв. за 2009 г. и 757,70 лв. за 2008 г.
С най-ниски възнаграждения през 2011 г. са служителите, ангажирани в специализираната териториална администрация – 629,27 лв. при 558,20 лв. за 2010 г., 593,07 лв. за 2009 г. и 565,44 лв. за 2008 г.
В изпълнителните агенции средното заплащане е било 656,13 лв. в сравнение с 573,33 лв. за 2010 и 584,99 лв. за 2009 г.
За общинските администрации средното възнаграждение е 618,83 лв. спрямо 633.96 лв. за 2010 г.
През 2011 г. са създадени 3 нови структури – Агенцията за безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се посочва още в доклада.
Закрити са десет административни структури, сред които Център „Фонд за трансплантация”, Агенция за устойчиво енергийно развитие и др.
За миналата година числеността на централната администрация намалява с 1981 щатни бройки, или с 3,1%, до 62 097 щатни бройки. При общинските администрации има повишение с 1 щатна бройка до 24 900, а министерството на вътрешните работи остава без промяна – 58 170 щатни бройки.
Най-значително е увеличението на служителите на земеделското министерство – с 35 щ.бр. и на икономическото министерство – с 27 щ.бр.
По-сериозно намаление на числеността за 2011 г. е отчетено при Министерството на отбраната – със 184 щ.бр., екоминистерството – с 26 щ.бр., както и Министерство на правосъдието – с 20 щ.бр.
Най-много са служителите на МВР, следвани от тези в Министерството на външните работи – 1480, и Министерството на отбраната – със 796 щатни бройки.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *