„Ърнст & Янг” с оферта към КФН за методологии за преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите

В срока за получаване на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги“, в Комисията за финансов надзор е постъпила една оферта от Обединение „Регионален консорциум Ърнст & Янг“, съобщава КФН.

Повече информация за провеждането на процедурата е обявена на профила на купувача на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *