19.6 млн. лв за иновативни стартиращи компании

Стартиращи компании, които са създадени преди не повече от три години, вече могат да кандидатстват за субсидиране на иновативни проекти до 200 хил. евро.Проектът на фирмата трябва да е запродуктова или производствена иновация.

Процедурата по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която ще бъдат разпределени общо 19.6 млн. лв., беше открита на 4 февруари, а предложения се подават до вечерта на 5 май.

Финансирането е насочено към всякакви по размер предприятия. Това евтората подобна схема, открита през новия програмен период. От края на миналата година върви и събиране на проекти за внедряване на иновации на стойност близо 100 млн. лв. Предложения по нея се подават до 4 април.

Кандидатите могат да участват само индивидуално, а не в партньорства с други организации.
По новата процедура ще се финансират проекти, насочени към разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена (процесова) иновация.

Предложенията трябва да попадатв някоя от четирите приоритетни областина „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ – информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите и новите технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Предимство ще имат проекти, които попадат в тези области според регионалната им специализация в иновационната стратегия (за Югозападния регион например това са всички области без мехатроника и чисти технологии).

Допустими са широк кръг от дейности – изследвания, тестове и изпитания, регистрация на патент или полезен модел, създаване на прототипи и т.н. Финансиране се предоставя и за по-нататъшните етапи като изработване на икономическа оценка, разработване на технологии за производство, пазарни проучвания и промотиране на иновативния продукт или процес.

Всяка компания може да подаде само едно предложение. Предвидените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на две години. Финансирането ще се предоставя по режим de minimis, като всеки проект може да получи между 50 хил. и 391 166 лв. Фирмите могат да получатдо 90% от стойността на проекта като безвъзмездна помощ.

С откриването на процедурата от понеделникзапочват и информационни дни в страната.Кампанията ще се проведе в градовете Враца (8 февруари), Велико Търново (9 февруари), Варна (10 февруари), Русе (12 февруари), Бургас (16 февруари), Стара Загора (17 февруари), Пловдив (18 февруари) и София (19 февруари).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *