3.8% спад на БВП на България в края на 2020 г.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България намалява с 3.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2.1% спрямо третото тримесечие на 2020 г., според сезонно изгладените данни на НСИ.

Снимка: Flickr

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 32 076.9 млн. лева, информира infostock.bg.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 27 778.1 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.4%, което в стойностно изражение възлиза на 25 796.0 млн. лева.

Резултат с изображение за „бвп спад“
През четвъртото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6 992.8 млн. лв. и заема 21.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2020 г. основната причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 11.3%.

Резултат с изображение за „бвп спад“

Крайното потребление регистрира спад от 5.7%, а бруто образуването на основен капитал намалява със 7.9% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Износът на стоки и услуги намалява с 11.2%, а вносътна стоки и услуги намалява с 3.9%, показват данните на НСИ.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *