370 хил. земеделски стопанства работят в България

Данните все още се обработват. Промяната в броя спрямо предходното преброяване през 2007 г. се дължи и на продължаващия процес на окрупняване на земите. Броят на земеделските стопанства, официално обявен през 2007 година е бил 493 000.
Около две трети от отпадналите стопанства, работещи през 2007 година, са прекратили земеделската си дейност понастоящем, а останалата една трета вече не отговаря на критериите за стопанство.
В момента събраните в статистическите въпросници данни се проверяват и контролират от експертите и контрольорите в областните дирекции „Земеделие” и се въвеждат от оператори в специална компютърна програма. Остава да се въведе информацията за около още една пета от стопанствата, които попадат над праговете, дефиниращи „стопанство”. След въвеждането и обобщаването им ще бъдат представени предварителни резултати, което е предвидено по график да се извърши до края на юни 2011 година.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *