17 лв. минимум за безработен на ден искат бизнес и синдикати

Минималното обезщетение за безработица да стане 17 лева на ден или сумарно на месец да прави 60% от минималната заплата

Повече

Кърджали вече бие София по приток на население

Данните за механичния прираст на населението за 2019 г. носят някои големи изненади. Механичният прираст отразява миграцията на хората –

Повече

Шепа хора ще спечелят от изкупуването на „спящите акции“

Законът за „спящите акции“ има огромен корупционен и криминален потенциал. Придобитите по време на приватизацията ценни книжа може да бъдат

Повече

ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА НА КООПЕРАЦИИТЕ

Кооперациите допринасят за натрупването на социалния капитал на една нация по начин, който традиционните бизнеси не успяват.

Повече

62.5% от хотелите може да намалят цените

Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на месечно анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на

Повече

9850 предприятия подали документи за мярката 60/40

3137 заявления на работодатели за предоставяне на държавна помощ по схемата 60/40 е обработила Агенцията по заетостта, съобщават от Министерство

Повече