Шофьорите вече могат да проверяват онлайн за невръчени глоби

Гражданите могат да проверят онлайн дали имат невръчени глоби по Закона за движение по пътищата. Справките се правят през интернет

Повече

БНБ прогнозира ръст на необслужваните кредити

БНБ прогнозира нарастване на необслужваните кредити и запази нивото на антицикличния капиталов буфер на 0,5 на сто през третото тримесечие.

Повече

Мярката 80/20 за туризма може да се удължи до май 2021 г.

Сформираме Консултативния съвет по туризъм с идеята на него да се дискутират най-важните и неотложни теми, свързани с възстановяването и

Повече