Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Корпорация за технологии и иновации АД акции и намаляването на броя им

На 18.03.2020 с номер на вписване 20200318140005 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Корпорация

Повече

Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Етик Финанс АД акции и намаляването на броя

Днес, 17.03.2020г. с номер на вписване 20200317143516 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Етик

Повече

Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Орфей клуб уелнес АД акции и намаляването на броя им

Днес, 17.03.2020г. с номер на вписване 20200317140235 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Орфей

Повече

Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Пловдив Тех Парк АД акции и намаляването на броя им

Днес, 17.03.2020г. с номер на вписване 20200317153948 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Пловдив

Повече