България получи пътна карта за влизане в банковия съюз и ERM II

България получи пътна карта за реформи и ориентировъчна дата за едновременно влизане във валутния механизъм ERM II и банковия съюз.

Повече

TBI Bank започна да набира депозити на германския пазар

Българската TBI Bank започна да набира депозити на германския пазар в сътрудничество с паневропейската платформа за спестовни продукти Raisin.

Повече