Да превърнем България във високоиндустриализирана държава – част ІІ

Икономически растеж и благосъстояние Основна цел на всяко граждански отговорно правителство трябва да бъде повишаването на благосъстоянието на народа. Но

Повече

Да превърнем България във високоиндустриализирана държава – част І

Първа част Политиката, стопанството, обществото като цяло са изправени пред национални и глобални предизвикателства. Кризата на държавния дълг в Еврозоната

Повече