Fibank с активи за 8,9 млрд. лева

В „София Хотел Балкан“  се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Fibank (Първа инвестиционна банка). Fibank с активи за 8,9 млрд. лева . На събранието присъстваха Неделчо Неделчев – Главен изпълнителен директор (CEO) на банката, Светозар Попов – Главен директор Риск (CRO), Севдалина Василева – Главен директор ритейл (CRBO), Чавдар Златев – Главен директор Корпоративно банкиране (CCBO) и Живко Тодоров – Главен финансов директор (CFO), съобщиха от банката.

Резултат с изображение за фибанк

Ръководството на Fibank представи пред присъстващите акционери доклад за дейността и финансовите резултати на банката за 2017 г. Общият размер на активите на Първа инвестиционна банка възлиза на 8,9 млрд. лв. Нетният доход от такси и комисиони нараства с 10,8% спрямо предходната година. За 2017 г. нетните приходи от търговски операции отчитат ръст от 10%.

ПИБ увеличава пазарните си позиции в банкирането на дребно и кредитирането на МСП, като се повишава и тежестта им в кредитния й портфейл. Балансовият собствен капитал на Първа инвестиционна банка също се увеличава с 10,6%. Базовият собствен капитал от първи ред (CET1) запазва темповете си на нарастване и достига 12,87%. Ръст се регистрира и по отношение на капитала от първи ред до 15,87% и общата капиталова база до 15.89%, информира в.Стандарт.

Акционерите гласуваха реализираната нетна печалба от 92 млн. лв. за 2017 г. да бъде капитализирана, което допълнително ще увеличи капиталовата позиция на банката и ще осигури база за допълнителен растеж. С това решение капиталовите показатели се очаква да надминат 13,5% за базов собствен капитал от първи ред и 16,5% за обща капиталова база на консолидирана основа.

Общото събрание на акционерите на банката избра „БДО България“ ООД и „МАЗАРС“ ООД за одиторски дружества за 2018 г. Досегашният директор на „Вътрешен одит“ – Ралица Богоева, вече заема позицията Главен директор Информационни технологии и операции. Позицията директор на дирекция „Вътрешен одит“ ще бъде заета от Пламен Димитров, който притежава над 15 години професионален опит.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *