SOFIX с ръст над 5% за пръв път от февруари 2014 г.

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX изпрати третия месец на настоящата година с ръст от 5.65% до 514.09 пункта. Това е първият месечен ръст за борсовия измерител от началото на годината и най-голямото му месечно повишение от над 5% в рамките на близо една година. През февруари 2014 г. SOFIX e приключил месеца с повишение от 8.7%.

През януари 2015 г. SOFIX отчете спад от 4.14% до 500.14 пункта, докато през февруари измерителят на сините чипове регистрира понижение от 2.71% до 486.59 пункта.

През месец март 2015 г. само три компании от общо 15-те, включени в SOFIX, отчитат понижения – Неохим АД (-2.44%), Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (-1.81%) и Албена АД (-0.17%). Холдинг Варна АД, който влезе в базата на SOFIX от 23.03.2015 г. регистрира ръст от 10.47%. Останалите компании, които отчитат двуцифрени процентни ръстове през март са: ТБ Централна кооперативна банка АД (15.69%), ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (14.73%), Химимпорт АД (12.56%) и Еврохолд България АД (11.77%).

Другите три индекса на БФБ – BGBX 40, BG TR30 и BGREIT също отчитат нарастване през март.

Индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 се повиши с 4.63% до 103.54 пункта през изминалия месец. Индексът отчете спад от 4.06% през януари тази година и понижение от 1.36% през февруари.

Равно претегленият BG TR30 регистрира ръст от 4.38% до 414.23 пункта през март. Индексът отчете спад от 3.20% през януари и повишение от 0.32% през февруари.

Измерителят на имотните компании BGREIT се повиши с 0.54% до 95.35 пункта през изминалия месец. През януари индексът отчете спад от 2.29%, през февруари беше регистрирано понижение от 1.55%.

Компанията с най-голям оборот за месец март 2015 г. е Софарма Трейдинг АД, с реализиран обем от 3 131 657 лева. На второ място се нарежда Синтетика АД с реализиран обем от 2 999 480 лева. Представителите на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията са Адванс Терафонд АДСИЦ и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, които заемат съответно 3-та и 7-ма позиция. С най-малък брой сключени сделки в класацията са Синтетика АД и Артанес Майнинг Груп АД – София, а с най-голям Химимпорт АД.

Най-печеливша компания през месец март 2015 г. е Кораборемонтен завод Одесос АД, която постига ръст от 25.01%. На второ място се нарежда Агрия Груп Холдинг АД, следван от ТБ Централна кооперативна банка АД с ръст от 15.69%. Последните две компании в класацията също отбелязват двуцифрен ръст, съответно Биовет АД с 15.25% и Доверие Обединен Холдинг АД с 14.89%.

Топ 5 на губещите компании през месец март 2015г. се оглавява от Енемона АД със спад от 8.98%. На второ място е Топливо АД със спад от 8.54%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *