Standard & Poor’s потвърди кредитния рейтинг на България

Standard & Poor’s Ratings Services потвърди дългосрочния ‘BBB+’ и краткосрочния ‘A-2’ кредитен рейтинг на Република България. Перспективата е стабилна. „Рейтингът на България отразява стабилността на подходящата фискална политика на правителството и бързо намаляващия брутен дълг, стабилните перспективи за растеж в средносрочен план, сравнително добър външен баланс и членството на страната в ЕС,“ отбелязва кредитният анализатор на Standard & Poor’s Марко Мрсник. Тези силни страни до известна степен се компенсират от голям дефицит по текущата сметка, заедно с инфлационен натиск, в известна степен породен от натиск за увеличение на заплатите. От агенцията за кредитен рейтинг очакват твърда подкрепа към политиките за запазване на паричния съвет (ПС), предвид големите външни дисбаланси и нарастващия натиск за увеличение на заплатите. Изпълнението на прогнозата за бюджетен излишък над 3% от БВП през 2008 г. ще допринесе за допълнително намаляване на брутния дълг на около 14% от БВП до края на годината. От Standard & Poor’s Ratings Services очакват дефицитът по текущата сметка на България слабо да намалее през 2008 г., като нетното покритие на преките чуждестранни инвестиции на дефицита по текущата сметка следва да остане над 75%. Предвид Паричния съвет и вече големите бюджетни излишъци, от особена важност е ускоряването на структурните реформи, за да може страната да увеличи потенциала си за растеж, да укрепи икономическата си стабилност и да остане привлекателна дестинация за чуждите инвеститори – смятат от агенцията за кредитен рейтинг. От Агенцията предупреждават, че продължаващите икономически дисбаланси, един продължителен период на висока инфлация и загуба на външна конкурентноспособност могат да окажат натиск върху рейтинга.
insurance.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *