Биопроизводителите си чакат 50-те млн. лева

Биопроизводителите от България  са единствените от континента, които не са получили и още чакат търпеливо дължимите компенсаторни плащания. За това алармира

Повече