България остава сред най-неконкурентните икономики в Европа

Липса на силна съдебна система и контрол върху корупцията, все по-ограничен достъп до квалифицирана работна ръка и по-бавни от нужното

Повече