Американското федерално правителство е отчело 160,3 милиарда долара бюджетен излишък

Американското федерално правителство е отчело 160,3 милиарда долара бюджетен излишък през април, но въпреки че постъпленията са били рекордно високи,

Повече