Здравната каса изисква разпределението на болничните бюджети

Здравната каса ще изиска от районните здравноосигурителни каси информация по какъв начин и какви месечни суми са разпределени на болниците.

Повече