Централните банки приветстват Световния кодекс за поведение на валутните пазари

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) приветства публикуването на Световния кодекс за поведение на валутните пазари (Кодекса), както и свързания с него

Повече