Застрахователна компания внедри софтуерен робот

Софтуерните роботи навлизат осезаемо в сектори като финансите и застраховането (източник: CC0 Public Domain) Оперираща на българския пазар застрахователна компания

Повече