България остава сред най-неконкурентните икономики в Европа

Липса на силна съдебна система и контрол върху корупцията, все по-ограничен достъп до квалифицирана работна ръка и по-бавни от нужното

Повече

„Меджик флейм“ е определена за най-динамичната българска компания в Европа

„Меджик флейм“ е определена за най-динамичната българска компания в Европа . Производителят и търговец с белен слънчоглед „Меджик флейм“ е

Повече

България е най-големият износител на диворастящи билки в Европа

България е най-големият износител на диворастящи билки в Европа. Родни предприемачи търгуват с над 100 различни вида билки, като основно

Повече