Оставаме страната с най-ниско потребление в ЕС

Потреблението на българите остава двойно най-ниско в сравнение със средното за Европейския съюз равнище за поредна година. Това показват данните

Повече

Северозападна България отново е най-бедният регион в ЕС

Българският Северозападен район е с най-ниския регионален брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в Европейския съюз (ЕС), измерен

Повече