Оставаме страната с най-ниско потребление в ЕС

Потреблението на българите остава двойно най-ниско в сравнение със средното за Европейския съюз равнище за поредна година. Това показват данните

Повече