47 058 души са променили участието си в пенсионните фондове

Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени

Повече