По лесен запор върху банковите сметки в чужбина

Край на тромавите процедури по изпълнението върху парични вземания в чужбина. Съгласно последните изменения на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), които станаха

Повече