Google със силен ръст на печалбата през второто тримесечмие

Alphabet, компанията-майка на интернет гиганта Google, отново наблюдава подобрение на финансовите си резултати, благодарение на силни рекламни приходи от мобилни

Повече