TBI Bank започна да набира депозити на германския пазар

Българската TBI Bank започна да набира депозити на германския пазар в сътрудничество с паневропейската платформа за спестовни продукти Raisin.

Повече