ЕП одобри да се спират еврофондове за лошо правосъдие

Правителствата, които се намесват в съдебната система или не успяват да се справят с измамите и корупцията, рискуват замразяване на

Повече