Нови застрахователни посредници искат да работят у нас

За месец юли 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на

Повече

Проект ще подобрява дейностите при извънредни ситуации в района Русе-Гюргево

Близо 85 процента се осигуряват безвъзмездно от Европейския фонд за регионално развитие. В резултат от изпълнението на проекта ще се

Повече