„Златна Панега цимент“ добива една трета от енергията си от биомаса и отпадъци

Около 35% от необходимата му енергия циментовият завод в Златна Панега си набавя чрез алтернативни горива. За целта заводът е

Повече