Johnson & Johnson ще започне тестове за ваксина върху хора до края на септември

Johnson & Johnson планира да започнат тестове върху хора на своята експериментална коронавирусна ваксина до септември и да я приготвят

Повече

162,7 млн. лв. са просрочените задължения на общините до края на септември

Просрочените задължения на общините към 30.09.2017 г. са в размер на 162,7 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините

Повече