Вече са ясни документите за издаване на лицензи по Закона за хазарта

Досега действалата наредба е отменена, тъй като не съответства на изискванията на новия Закон за хазарта, който е в сила

Повече