Изложението в „Етъра“ акцентува на тъкачеството

Изложение, демонстрации и възстановки, майсторска надпревара, научна конференция и изложби са проявите, предвидени в рамките на 14-то издание на Международния

Повече