Проф. Дуранкев: Заплатите трябва да растат, иначе хората напускат

Проф. Дуранкев“Ако се сравняваме с другите страни в ЕС е добре, че постигаме средни темпове на икономически растеж 3-6 процента.

Повече