Демографският проблем на България е основната пречка за икономиката

Икономиката днес в България вече е демография. Демографският проблем на България е основната пречка пред скорошното достигане на средния за

Повече