Световната банка (СБ) понижи очакванията си за икономическия растеж на България

Световната банка (СБ) понижи очакванията си за икономическия растеж на България през 2017 г., но е по-оптимистично настроена за динамиката

Повече