Съединените щати прекратяват търговските преференции за Индия и Турция

Съединените щати прекратяват търговските преференции за Индия и Турция, тъй като тези две страни не изпълняват критериите за участие тази

Повече