Френското правителство взе решение за мащабна приватизация

След няколкоседмично обсъждане френското правителство е взело решение да стартира нов кръг от приватизационни процедури, включващи продажбата на основните пакети

Повече