Германия прие закон за наемане на квалифицирана чуждестранна работна ръка

Германия прие за първи път в историята си закон за наемане на квалифицирана чуждестранна работна ръка, тъй като е изправено

Повече