БЕХ с трета емисия еврооблигации за €400 млн.

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) пласира своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 млн. евро, която ще бъде листвана на

Повече