Земеделските стопани, които получават субсидии, задължително да застраховат площите си

Земеделските стопани, които получават субсидии, задължително да застраховат площите си. А от платената сума може да се правят отчисления, с

Повече