Според МВФ и Световната банка от 2019-2020 ще настъпи период на намаляване на глобалния икономически растеж

Според МВФ и Световната банка от 2019-2020 ще настъпи период на намаляване на глобалния икономически растеж, което ще се отрази

Повече

Австралия с най-силен икономически растеж от 2007

Австралийската икономика отбеляза най-бързите си темпове на растеж за последните три години през второто тримесечие, подхранени от търсенето на желязна

Повече