Туризмът очаква новите технологични предизвикателства

Международна консултантска компания DataArt, която проектира, разработва и поддържа индивидуални софтуерни решения, обяви прогнозния си доклад за 2019 г., свързан

Повече

Половин милион лева на ден за бизнеса от програмата за иновации

Половин милион лева безвъзмездна европейска помощ достига до българските компании при изпълнение на целите от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Повече

Иновациите имат важно значение за земеделието

Иновациите и тяхното практическо приложение имат в земеделския отрасъл ключово значение и затова тяхното внедряване в производството  и по-пълноценното им използване

Повече