Половин милион лева на ден за бизнеса от програмата за иновации

Половин милион лева безвъзмездна европейска помощ достига до българските компании при изпълнение на целите от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Повече

Иновациите имат важно значение за земеделието

Иновациите и тяхното практическо приложение имат в земеделския отрасъл ключово значение и затова тяхното внедряване в производството  и по-пълноценното им използване

Повече