Компании с неверни финансови отчети искали европари

Компании с неверни финансови отчети са кандидатствали по мярката „Енергийна и ресурсна ефективност“ от програма „Иновации и конкурентоспособност“. Такъв сигнал

Повече