Исландия иска заплати за етнос, пол и сексуалност

 Исландия ще накара работодателите да представят доказателства, че плащат еднакво независимо от пола, етническа произход, сексуалността или националността.

Повече