В Италия започва преструктуриране на банките

Двайсетте млрд. евро, заделени от италианското правителство, ще бъдат достатъчна помощ за рекапитализирането на други слаби италиански банки след Monte

Повече

Италия ще отпусне 15 млрд. евро в подкрепа на банките

Държавата спира предишни планове за рекапитализация на затруднените кредитори и директно отпуска средства на частния сектор, съобщава Reuters, цитирайки собствени

Повече