КЗК разреши сделката между Банка ДСК и SG Експресбанк

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрацията между банки, която се изразява в придобиване на пряк едноличен контрол от

Повече